Цифровые Подарочные карты

НОВЫЕ ПРАВИЛА

1. Only one gift card can be purchased per receipt.

2. Only one gift card can be used in one payment receipt. Other payments can be used simultaneously with the card. For example: One gift card + bank or bonus.

 

1. Bir qəbzdə yalnız bir hədiyyə kartı satmaq olar.

2. Bir qəbzdə yalnız bir hədiyyə kartı ilə ödəniş qəbul etmək olar. Digər ödəniş növlərindən birgə istifadə etmək mümkündür. Məsələn, Bir Hədiyyə kartı + Bank və Bonus

 

1. В одном чеке можно приобрести только одну подарочную карту.

2. В одном чеке при оплате можно использовать только одну подарочную карту. Одновременно с картой можно использовать и другие оплаты. например: Одна подарочная карта + банк или же бонус.